« terug naar vorige pagina

Positieve Gezondheid

‘Gezondheid is breder dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Elementen als veerkracht, zingeving en zelfmanagement staan steeds meer centraal.’  – Machteld Huber 

Een bredere kijk op gezondheid, die meer oplevert 
Het denken over gezondheid en ziekte is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Lange tijd zagen we gezondheid vooral als afwezigheid van ziekte. Positieve Gezondheid kijkt juist breder.  

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.  

Die brede blik op gezondheid, is uitgewerkt in zes pijlers. Die zijn voortgekomen uit onderzoek naar wat mensen zelf verstaan onder gezondheid. Zij blijken niet alleen lichamelijke gezondheid belangrijk te vinden, maar bijvoorbeeld ook zingeving, meedoen en kwaliteit van leven.  

De zes pijlers

– lichaamsfuncties
– mentaal welbevinden 
– zingeving 
– kwaliteit van leven 
– meedoen 
– dagelijks functioneren 

 

 

 

 

 

 

Met het spinnenweb kunnen mensen hun eigen gezondheid in kaart brengen. Ook is het een instrument dat kan worden ingezet bij een gesprek over gezondheid en welzijn. Het stimuleert je om zelf na te denken over hoe het met je gaat, wat je wil veranderen en wie of wat er nodig is in jouw omgeving om dat te bereiken. Zorgverleners, welzijnswerkers en HR-managers bijvoorbeeld kunnen de tool inzetten bij gesprekken over gezondheid. 

In 2021 heeft Animo een Webinar georganiseerd over Positieve Gezondheid. Machteld Huber heeft daar haar gedachtengoed van Positieve Gezondheid uitgebreid toegelicht. Bekijk de Webinar hieronder terug:

Kijk voor meer informatie over Positieve Gezondheid eens op Wat is het? – Institute for Positive Health (iph.nl).Of bekijk onderstaande animatievideo: