« terug naar vorige pagina

Over Mantelzorg

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden, vrienden of naasten.
Dit kan hulp bij verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten.
De meeste mensen vinden het heel normaal dat ze een ander helpen, maar het kan ook erg belastend zijn. 
Soms zit uw hoofd vol met alle regeldingen, en maakt u zich zorgen over uw naaste.
Zorgen voor een naaste doe je niet zomaar even tussendoor. Het vergt vaak veel tijd en energie. 
Wanneer ben je mantelzorger en wat zijn de ervaringen van andere mantelzorgers? 

Wanneer ben je mantelzorger?
Ondersteuning in Oosterhout
Wat doet een POH GGZ voor mantelzorgers?
Hoeveel mantelzorgers zijn er in Oosterhout?
Hoe weten we hoeveel mantelzorgers er zijn?
Ik ben mantelzorger van mijn kind
Hoe kun je overbelasting herkennen?
Herinneringen ophalen bij Theek5

 


Wanneer ben je mantelzorger?
Sandra Kuiper van GGD-West Brabant vertelt wat mantelzorg is,
wanneer je mantelzorger bent, en wat het verschil is tussen een mantelzorger en een vrijwilliger.

 


Mantelzorg in Oosterhout
Zorgen voor een naaste vraagt veel. Gemeente Oosterhout ondersteunt mantelzorgers met een aantal diensten. Bijvoorbeeld met de Dementheek, mantelzorgwaardering, trainingen voor bedrijven en verenigingen. En er zijn initiatieven uit de maatschappij zoals de mantelzorgdag.
Wethouder Clemens Piena licht dit toe in dit filmpje.
 


Wat doet een POH GGZ voor mantelzorgers?
De praktijkondersteuner GGZ luistert naar uw verhaal, zorgt voor hulp op praktisch gebied, begeleidt bij problemen op het gebied van acceptatie en rouw en stimuleert mantelzorgers ook een eigen leven te leiden. POH Martin van Riswick vertelt over zijn ervaringen in het ondersteunen van mantelzorgers die met overbelasting te maken hebben.
 


Hoeveel mantelzorgers zijn er in Oosterhout?
Sandra Kuiper  vertelt hoeveel mantelzorgers er zijn in Oosterhout in de leeftijdscategorieën van 19 tot en met 64 jaar,
vanaf 65 jaar en hoeveel kinderen tussen 8-12 jaar mantelzorg verlenen. En ook hoe zwaar deze belasting wordt ervaren.
 

.
Hoe weten we hoeveel mantelzorgers er zijn?
Sandra Kuiper vertelt hoe de GGD informatie verzamelt over de gezondheid van inwoners in West-Brabant, waaronder Oosterhout. 
Dat onderzoek doet de GGD door middel van een Gezondheidsmonitor. 
De GGD West-Brabant voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit in opdracht van haar 16 gemeenten.
Het onderzoek is een samenwerking tussen GGD’en, CBS en RIVM.
Gemeenten gebruiken de resultaten van het onderzoek om via beleid en activiteiten de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren.
 

Ik ben mantelzorger van mijn kind
Zorg voor kinderen vraagt een andere soort zorg dan zorg voor je partner of ouders.
Er worden bijeenkomsten georganiseerd specifiek voor mantelzorgende ouders.
Je kunt een kind van vier jaar hebben dat zorg nodig heeft, maar je kunt ook zorgen voor bijvoorbeeld je kind van vijftig jaar.
Dat is een heel andere benadering, andere gevoelswereld dan zorgen voor je partner of ouders.
We komen gemiddeld één keer per zes weken bij elkaar op een koffie-/theeochtend.
Dan spreken we over hetgeen op dat moment leeft onder de mantelzorgers.
Waar ben je tegenaangelopen? Dat je niks uit hoeft te leggen omdat de ander het zo begrijpt, maakt dat die bijeenkomsten als een warm bad voelen.
De mensen geven elkaar ook veel tips. We kijken per keer op welke locatie en welk tijdstip we de bijeenkomsten organiseren.
Ben je mantelzorgende ouder? Meld je aan bij Surplus. Je ontvangt dan een uitnodiging. Website Surplus
 


Hoe kun je overbelasting herkennen?
Overbelasting bij mantelzorg herkennen is lastig. Tekenen zijn een kleiner wordend kringetje,
een sombere stemming, angst voor de toekomst en onzekerheid.
Wacht niet te lang en praat erover met uw huisarts of POH-GGZ.
 


Herinneringen ophalen bij Theek5
Herinneringen ophalen met de bijzondere collectie van Theek5! Oude spellen en speelgoed van het speelgoedmuseum, voorwerpen van vroeger, maar ook foto’s van Oosterhout en de regio o een enorm scherm. Jet visser laat de collectie zien, en nodigt u van harte uit deze te komen bekijken!