« terug naar vorige pagina

Over Animo

Wat is Animo?
Animo is een samenwerking tussen Amphia, Surplus Welzijn, GGD West-Brabant, Zorroo en gemeente Oosterhout.
Zij bundelen hun kennis en ervaring om nieuwe programma’s en ideeën te ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van de inwoners van gemeente Oosterhout.
Daarom doet Animo ook onderzoek: om erachter te komen wat de inwoners voor ondersteuning bij hun gezondheid willen en kunnen gebruiken.

Animo ontwikkelt programma’s die erop gericht zijn gezondheidsproblemen te voorkomen (preventie). Het werken vanuit ‘positieve gezondheid’, naar het model van onderzoeker Machteld Huber, vormt de rode draad in de te ontwikkelen programma’s. Gezondheid is daarmee meer dan alleen de lichamelijke of geestelijke gezondheid. We hebben de volgende ontwikkelaanpak: op basis van onderzoek in focusgroepen worden knelpunten en behoeften van Oosterhoutse inwoners in kaart gebracht. Na de focusgroepgesprekken organiseren we een zogenaamde ontwikkeldag.  Tijdens deze dag delen we de ervaringen en behoeften die we hebben opgehaald en gezamenlijk wordt bekeken welk antwoord we als 5 samenwerkende organisaties kunnen bedenken op de behoeften van deze doelgroep.

Heeft u een vraag over Animo, deze site of een vraag over mantelzorg?

stel een vraag

Kijk hier voor meer informatie over Positieve gezondheid: https://iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/

Wilt u ook meedenken of wilt u meer informatie over Animo, dan horen wij dat graag.

Thomas van der Vange, Surplus Welzijn: thomas.vandervange@surplus.nl
Eugenie Botden, GGD West-Brabant: e.botden@ggdwestbrabant.nl

De organisaties van Animo: klik op de logo’s om naar de website te gaan.