Onze Projecten

 • Het gemeentebestuur van Oosterhout en Altena vinden een dementievriendelijke gemeente belangrijk. In beide gemeenten zijn er echter signalen opgevangen dat thuiswonende mensen met (beginnende) dementie maar beperkt gebruik maken van het huidige aanbod aan activiteiten, dat het huidige aanbod onvoldoende aansluit bij de behoeftes van, én dat er maar een klein deel van deze mensen in beeld is bij een casemanager.

  Samen met lokale organisaties werken we eraan om mensen met (beginnende) dementie zoveel mogelijk mee te kunnen laten doen in de samenleving. Daarom is Animo onderzoek aan het doen onder de doelgroep.

  Het is daarom belangrijk om van de doelgroep zelf te horen wat zij nodig hebben om een zinvolle en fijne dag te ervaren. Willen ze blijven sporten, muziek maken of bij hun eigen vereniging blijven. Animo gaat daarom in gesprek met mensen met (beginnende) dementie, mantelzorgers van en enkele aanbieders van activiteiten om een beeld te vormen waar deze behoeftes precies liggen. Het onderzoek is momenteel nog in volle gang!!

  Het volledige project bestaan uit drie delen:

  1. Het verzamelen van de cijfers: hoeveel mensen met dementie zijn er in Oosterhout en Altena, maken ze gebruik van dagbesteding en hoeveel mantelzorgers zorgen voor hen? Dit deel van het onderzoek wordt uitgevoerd door de GGD West-Brabant.
  2. Het in gesprek gaan met mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers over wat zij belangrijk vinden in het/hun leven. Wat vinden zij belangrijk voor hun deelname aan de maatschappij zoals hobby’s, ontmoeting en meedoen met anderen. Dit deel van het onderzoek wordt uitgevoerd door Animo.
  3. Op basis van punt 1 en 2 wordt er een plan van aanpak gemaakt om activiteiten en voorzieningen te ontwikkelen, die aansluiten bij de behoeften van mensen met (beginnende) dementie. Dit deel van het onderzoek wordt uitgevoerd door de gemeente Oosterhout en Altena.

   

  Naast het directe effect voor mensen met dementie heeft dit onderzoekstraject ook een neveneffect op de mantelzorgers. Hoe beter het aanbod aansluit, des te meer positieve ervaringen er zullen zijn voor mensen met dementie waar de mantelzorgers potentieel energie van krijgen. Daarnaast hebben zij in de tijd dat degene voor wie ze zorgen deelneemt aan activiteiten, tijd vrij om andere dingen te doen. Dat alles draagt eraan bij dat de mantelzorger het langer volhoudt.  

  We vinden het belangrijk om met de doelgroep in gesprek te komen. Kent u iemand die in Oosterhout of Altena woont met (beginnende) dementie, bent uzelf partner van en/of mantelzorger van iemand met (beginnende) dementie, of komt u op andere manieren in contact met mensen met (beginnende) dementie, dan gaat Animo graag met u in gesprek.  

  Voelt u zich op een andere manier betrokken bij dit onderwerp? Als u goede ideeën heeft voor dagactiviteiten voor mensen met (beginnende) dementie, dan horen we dat ook graag! 

 • Scheidingen komen steeds vaker voor in de regio Oosterhout. Vaak hebben scheidingen heftige financiële en mentale gevolgen voor zowel ouders als kinderen.

  Verschillende professionals in Oosterhout werken samen om ouders en kinderen te ondersteunen bij een (dreigende) scheiding. Deze partijen willen graag goede ondersteuning bieden aan inwoners. Zij weten alleen nog onvoldoende welke knelpunten en behoeften mensen in Oosterhout ervaren op dit gebied. Daarom is dit onderzoek gestart. In dit onderzoek willen we leren van de ervaringen van ouders die zelf te maken hebben (gehad) met een scheiding.

  Daarom heeft Animo kennis, ervaring en behoeften opgehaald bij de doelgroep om te kijken wat aanknopingspunten zijn om de (preventieve) aanpak van complexe echtscheidingsproblematiek in de gemeente Oosterhout te verbeteren.

  Inmiddels ligt er een conceptvoorstel waar we u binnenkort meer over kunnen vertellen.

 • We worden steeds ouder en met het ouder worden komen vaak ook chronische ziekten om de hoek kijken. Hoe kunnen de vijf organisaties bijdragen aan het zo prettig mogelijk ouder worden?  Via focusgroepen is in kaart gebracht hoe de behoeften van de groepen ouderen en chronisch zieken in de gemeente Oosterhout er uit zien.  

  Naar aanleiding van deze gesprekken hebben we ons uiteindelijk gericht op de doelgroep alleenstaande oudere mannen. Niet alle mannen die er alleen voor staan kunnen goed voor zich zelf koken. En soms zijn ook de sociale contacten beperkt. Door goed navraag te doen zijn we uiteindelijk een kookcursus voor mannen onder elkaar gestart. Heel laagdrempelig samen leren koken en samen eten. En soms schuift er op uitnodiging nog een gast aan, zoals bijvoorbeeld de diëtist van Zorroo of de wijkagent. Inmiddels is de kookcursus niet alleen voor alleenstaande mannen, maar alle mannen die graag willen leren een basismaaltijd klaar te maken. 

  In 8 bijeenkomsten kom je samen in de grote keuken van Activiteitencentrum Dommelbergen, waar je samen een maaltijd bereidt. De cursus beslaat vooral de basics: van het koken van aardappelen en rijst en verschillende soorten groenten, tot het maken van appelmoes en stevige gehaktballen. Aan het einde van de cursus kun je verschillende complete, lekkere maaltijden maken, die ook nog eens gezond en betaalbaar zijn.  

  Centraal staat de ongedwongen sfeer. Daarom bestaat elke groep uit maximaal 8 deelnemers. 
  Samen stel je wekelijks de menu’s samen. Daardoor is er veel ruimte voor eigen inbreng, maar is bijvoorbeeld een allergie ook geen bezwaar.

  Je krijgt naast een hoop ervaring en handige tips een kookboek met alle recepten, om thuis verder te gaan met koken.  

  Inmiddels hebben meer dan 100 mannen deelgenomen aan de kookcursus.

 • Het aantal mantelzorgers in de regio Oosterhout is de afgelopen jaren sterk gestegen. In Oosterhout zijn er bijvoorbeeld naar schatting 13.000 inwoners mantelzorger van de grofweg 56 duizend inwoners per 2022. Van dit aantal zijn er grofweg zo’n 1.700 mantelzorgers in beeld bij Surplus (die ingeschreven staan). 

  Steeds meer mantelzorgers zitten in de werkende leeftijdscategorie (20-65 jaar). Onder deze groep is de kans op overbelasting relatief groot. De groep werkende mantelzorgers groeit niet alleen, maar is voor hulpverleners en instanties ook moeilijk bereikbaar. Vaak zijn zij druk bezet en maken ze geen gebruik van conventionele voorzieningen als mantelzorgdagen.

  Uit behoeftepeiling onder mantelzorgers kwam naar voren dat zij graag antwoorden wilden op (levens)vragen op een tijdstip dat voor hen uitkwam, naast het uitvoeren van de mantelzorgtaken. Het idee van vlogs en video’s van professionals van de lokale (betrouwbare) partijen scoorden hoog bij mantelzorgers. 

  Animo heeft daarom de afgelopen jaren ruim 80 korte video’s laten ontwikkelen, waarin lokale professionals antwoord gaven op vragen van mantelzorgers. Deze video’s waren te vinden op deze (onze) website en het YouTube kanaal van Animo, werden goed bekeken.

  Naar aanleiding van het succes van bovengenoemde video’s ontstond het idee, in samenwerking met Surplus welzijn, om een algemeen platform te creëren als centraal punt voor alle informatie voor mantelzorgers in de gemeente Oosterhout. Het centrale platform zou de vindbaarheid van mantelzorginformatie sterk verbeteren ten opzichte van de Animo website en YouTube page. Zo was het idee van MantelzorgOosterhout geboren. De ontwikkelde content en video’s die te vinden waren op deze website zijn daarom verhuist naar www.mantelzorgoosterhout.nl. De website is op 7 juli 2022 gelanceerd.

   

  Op de nieuwe website zijn onder andere; de ontwikkelde video’s te vinden voor mantelzorgers, is er een gedeelde agenda aanwezig die gebruikt kan worden door lokale partijen voor activiteiten, en is er content/informatie van diverse lokale partijen te vinden rondom mantelzorg.

  Verschillende lokale organisaties in gemeente Oosterhout doen al mee en maken gebruik van het gezamenlijke platform. zij plaatsen zelf hun content en informatie. Een aantal van de organisaties die al mee doen zijn onder andere: Thebe, Surplus, Zorroo/ZoHealty, Theek 5, Fietsmaatjes Oosterhout, Moove, GGZ Breeburg en H19.

  Het platform is voor organisaties kosteloos te gebruiken. Als tegenprestatie vragen wij vanuit Animo echter wel om een bijdrage te leveren aan de continuïteit van het platform.

  Wil je ook deelnemen als organisatie? Leuk! Stuur dan een mailtje naar een van de projectleiders van Animo.

   

 • Coming soon…

 • Herinnert u zich de bijeenkomst in de Sterrendonk nog? In een vergrijzende buurt in Oosterhout is Animo samen met ruim 80 buurtbewoners aan de slag gegaan rondom langer zelfstandig thuis wonen, met als hulpvraag: “Hoe word de sterrenbuurt een fijne buurt om samen te wonen en te blijven wonen?”

  Aan de hand de Veerkrachtdialoog zijn de wijkbewoners onder begeleiding met elkaar in gesprek gegaan en zijn zelf met antwoorden en oplossingen gekomen op de volgende vragen: 

  1. “Hoe maken we samen een buurt waarin het fijn is om ouder te worden?” 
  2. “Hoe zorgen we er samen voor dat we trots zijn op de sterrenbuurt?” 
  3. “Hoe zorgen we ervoor dat buurtbewoners zich meer betrokken voelen bij elkaar en de buurt?” 

   

  Inmiddels zijn er al een aantal initiatieven opgezet: Een welkomstcomité, de Burendag met veel activiteit, en er komt brandgangverlichting. Ook zijn er stappen gezet rondom de sociale cohesie, namelijk: Sterrenbuurt voor Elkaar!

  Misschien heeft u de flyer rondom Sterrenbuurt voor Elkaar! wel op uw deurmat gevonden.
  Een kleine klus doen voor een ander, even hulp vragen aan de buurtbewoner, een boodschap doen of de hond uitlaten voor iemand die ziek is, een ouder iemand helpen met de tuin, het zijn de juist de kleine dingen die het verschil maken. Oosterhout voor Elkaar brengt graag de buurtbewoners van de Sterrenbuurt samen op hun platform. Via www.oosterhoutvoorelkaar.nl/sterrenbuurt kun je je aanmelden om te helpen of juist een hulpvraag te plaatsen!

 • Huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn zien veel mensen met psychosociale klachten op hun spreekuur. Vaak kan voor deze klachten geen medische oorzaak worden gevonden. Deze groep doet regelmatig een beroep op de huisartsenpraktijk voor advies en ondersteuning. Welzijn op Recept is een vernieuwing voor de huisartsenzorg in Oosterhout. Hoewel er samenwerking tussen zorg en welzijn bestaat, is het niet vanzelfsprekend dat een huisartsenpraktijk kan verwijzen naar welzijn, als vroegtijdige interventie, zonder concrete hulpvraag.  

  De eerstelijnszorgverlener voert ‘het andere gesprek’ aan de hand van Positieve Gezondheid. Er volgt in samenspraak met de patiënt een verwijzing naar de welzijnscoach. De welzijnscoach levert maatwerk en gaat samen met de patiënt (inmiddels client) op zoek naar activiteiten, passend bij de interesses, wensen en behoeften van de cliënt.

  Door actief bezig te zijn wordt de aandacht verlegd van de klacht of beperking naar de activiteit waar de deelnemer plezier aan beleeft. De welzijnscoach kan ondersteunen in het activeren en zelf regie nemen, waarbij de beweging van patiënt-cliënt-inwoner gemaakt wordt. Meer weten over Welzijn op Recept neem dan eens een kijkje op Welzijn op Recept (zohealthylife.nl)