« terug naar vorige pagina

Aanpak & Ontwikkelcycus

Animo ontwikkelt programma’s die erop gericht zijn gezondheidsproblemen te voorkomen. Om deze preventieve programma’s te kunnen ontwikkelen maakt Animo gebruik van het model Positieve Gezondheid van onderzoeker Machteld Huber. Deze nieuwe benadering van gezondheid vormt de rode draad tijdens het ontwikkelen van al onze programma’s.

Daarnaast is het voor Animo van groot belang dat de programma’s daadwerkelijk aansluiten bij de behoeftes van de inwoners van Oosterhout. Er wordt daarom tijdens het ontwikkelproces uitgebreid aandacht besteed aan het perspectief van de doelgroep en gebruik gemaakt van de Design Thinking methodiek.

 

Om innovatieve preventieve programma’s te kunnen ontwikkelen voor/met de inwoners van Oosterhout, maakt Animo gebruik van een ontwikkelcyclus die gebaseerd is op de Design Thinking methodiek. 

Op basis van de Design Thinking methodiek worden knelpunten en behoeften van de inwoners van Oosterhouts in kaart gebracht. Dit moet leiden tot nieuwe preventieve programma’s voor diverse (sub)doelgroepen. 

Het doel van het doorlopen van de ontwikkelcyclus is inzicht te vergaren, te behouden, te kunnen testen, en feedback te verzamelen tijdens het ontwikkelproces, over wat er gewenst is en wat aansluit bij de doelgroep. De ontwikkelcyclus die Animo doorloopt kent 7 stappen. 

Het begint met het matchen van de juiste doelgroep aan de vraag. Op basis van onderzoek in focusgroepen worden vervolgens knelpunten en behoeftes van inwoners van Oosterhout in kaart gebracht.  

Na de focusgroep gesprekken organiseren we een zogenaamde ontwikkeldag. Tijdens deze dag delen we de ervaringen en behoeften die we hebben opgehaald en gezamenlijk wordt bekeken welk antwoord we als 5 samenwerkende organisaties kunnen bedenken op de behoeften van de doelgroep. 

De ideeën worden vervolgens uitgewerkt en teruggekoppeld aan de doelgroep om te controleren of de oplossingen nog altijd aansluiten bij de behoeftes. Zo nee, dan wordt de feedback verwerkt, zo ja dan wordt het programma tot uitvoering gebracht en vervolgens geëvalueerd.