« terug naar vorige pagina

Design Thinking

De Design Thinking methode is een oplossingsgerichte werkmethode waarmee mensgericht en vernieuwend uitdagingen aangevlogen kunnen worden. Door het niet lineaire karakter van Design Thinking is er ruimte om heen en weer te bewegen door de verschillende stappen van de methode waar nodig, dat ten goede aan het proces en de oplossing.  

De methode kent 3 fases: Inzicht fase, Ideeën/oplossingen fase en de impact fase. Iedere fase bestaat vervolgens uit een aantal stappen die doorlopen kunnen worden om dichterbij een passende oplossing te komen. 

Onder de ‘Inzicht fase’ vallen de ‘Empathize’ en ‘Define’ stappen. Het doel van deze fase is begrip en inzicht te vergaren over wat er speelt bij de doelgroep omtrent behoeftes en wensen, om vervolgens de uitdaging/vraag helder te definiëren. 

De ‘Ideeën/oplossingen fase’ bestaat uit de ‘Ideate’ en ‘Prototype’ stappen. In deze fase ligt de nadruk op het bedenken en verzamelen van zoveel mogelijk ideeën die aansluiten bij de behoeftes van de doelgroep en het maken van een prototype van de gekozen ideeën en oplossingen. 

De ‘impact fase’ is de laatste fase waarin de ‘Test’ stap wordt uitgevoerd. In deze fase ligt de focus op het testen van de gekozen prototypes samen met de doelgroep. Te leren van eventuele feedback die daaruit volgt en bij te stellen waar nodig.  

Na het succesvol en volledig doorlopen van de 3 fases is er een product, dienst, of programma ontwikkeld dat aansluit bij de behoeftes en wensen van de doelgroep.