« terug naar vorige pagina

Corona (Covid-19)

Covid-19, het coronavirus houdt veel mensen bezig. Hieronder de antwoorden op de vragen die we stelden aan professionals uit Oosterhout en Breda. 

Wat informele zorg voor je kan doen

Kan ik weer naar de praktijkondersteuner en doktersassistenten?
Hulp van de consulent van Informele Zorg Surplus
Hulp van Indigo bij piekeren en angst.

Hoe kom ik tijdens de corona crisis de dag goed door?
Hulp van de huisarts bij extra klachten door corona

Mag een begeleider mee naar de afspraak in het Amphia ziekenhuis?
Vanwege corona wordt je vaak gevraagd alleen ergens naar toe of naar binnen te gaan.
Hoe is dat in het ziekenhuis? En mag je als mantelzorger wel mee met iemand die hulp nodig heeft?
Jacintha van Thiel, klinisch geriater bij Amphia legt het in deze video uit.
Ze vertelt onder andere waarom bij geriatrie het wél fijn is als de mantelzorger mee komt naar het gesprek.

 

Is het veilig om naar de huisarts te gaan? 
Nemen de praktijken voldoende maatregelen om besmetting te voorkomen?
Huisarts Alex Bastick legt uit dat je een bezoek niet moet uitstellen, welke maatregelen
er zijn genomen en waarom het juist wel veilig is in de praktijk.

 

Is het veilig om naar het Amphia in Breda of Oosterhout te gaan?
Is het wel veilig in het ziekenhuis? Loop ik geen grotere kans op besmetting met corona?
Jacintha van Thiel, klinisch geriater bij Amphia zorgt ook voor de meest kwetsbare mensen.
Zij legt in deze video uit dat het met de genomen maatregelen juist wel veilig is om naar de afspraken te komen.

 

Wat is er anders bij mijn huisarts vanwege Corona?
Corona zorgt voor maatregelen en aanpassingen in de huisartsenpraktijk.
In deze video legt huisarts Alex Bastick uit wat dat in zijn praktijk betekent, en wat er allemaal veranderd is.

 

Mag ik ook voor ‘normale’ dingen naar de huisarts?
Regelmatig stellen mensen de vraag of ze weer voor de gebruikelijke dingen weer een afspraak
bij de huisarts kunnen maken. De huisartsen waren een periode extra druk met corona,
maar in deze video legt Alex Bastick uit waarom je nu juist wel welkom bent bij de huisarts.

 

Lopen kwetsbare personen meer risico op besmetting met corona in het ziekenhuis?
Vaak is degene voor wie je zorgt kwetsbaar door ziekte of leeftijd. Is het risico op besmetting in het ziekenhuis dan groter? Geriater Jacintha van Thiel legt uit hoe hiermee omgegaan wordt bij Amphia, en waarom je toch een veilig bezoek kunt brengen.

Omgaan met de angst op besmetting (van jezelf of een naaste) met corona.
Lennie Koster van Surplus informele zorg, Centrum voor Mantelzorg,
geeft tips om om te gaan met gevoelens van angst tijdens de corona crisis.
Angst is iets waar veel mantelzorgers mee te maken hebben, zeker nu corona langer duurt.
Informele zorg van Surplus kan met raad en daad bijstaan, neem gerust contact op met surplus via 0162-478600 of info-oost@surplus.nl

 

Wat is er veranderd in het ziekenhuis sinds corona?
Mondkapjes, handen desinfecteren, looproutes, bezoekregels, wat is er allemaal veranderd in de zorg in het ziekenhuis?
Jacintha van Thiel, klinisch geriater, vertelt welke maatregelen er genomen zijn om je veilig te houden tijdens een bezoek of behandeling.

 

Ik heb als mantelzorger extra stress of klachten , waar kan ik naartoe?
Het is bekend dat mantelzorgers extra last van stress of zorgen kunnen hebben vanwege de pandemie en de maatregelen.
het advies van huisarts Alex Bastick: neem gerust contact op de huisarts voor hulp of advies.

 

Tips voor mantelzorgers en met mensen met psychische klachten.
De corona crisis kan extra spanning geven aan mensen die al psychische klachten hebben.
Anna-Reina van Indigo geeft tips voor mantelzorgers en mensen met psychische problemen om
om te kunnen gaan met de extra zorgen en spanning tijdens de corona periode. 
https://www.indigo.nl/brabant/

 

Kan ik weer naar de praktijkondersteuner en doktersassistenten?
Kan ik weer naar mijn POH? Of naar het spreekuur van de assistente? 
In tijden van corona een veelgehoorde vraag nu de eerste maatregelen versoepeld zijn.
Huisarts Alex Bastick van huisartsenpraktijk Haverkamp/Bastick legt het uit in deze video.

 


Hulp van de consulent van Informele Zorg Surplus

Wat kan een consulent van Surplus Centrum voor Mantelzorg voor je doen als mantelzorger?
En zeker nu met de corona crisis?  Dit kan een moment zijn dat je wat extra hulp goed kan gebruiken.

Lennie koster vertelt in deze video wat er mogelijk is. Heb je advies, hulp of ondersteuning nodig?
Neem gerust contact op met surplus via 0162-748600 of info-oost@surplus.nl

 

Hulp van Indigo bij piekeren en angst.
Anna-Reina van der Sluis van Indigo vertelt over het omgaan met de slapeloosheid, piekeren en angst die veel mensen ervaren vanwege corona. Voor veel mensen met psychische klachten iets waar ze nu extra mee te maken hebben.
Ondersteuning, advies of hulp nodig? Neem vrijblijvend contact op met Indigo via 088-0334100 of a.vandersluis@indigobrabant.nl

 

 

Hoe kom ik tijdens de corona crisis de dag goed door?
Leonie Willemse van Surplus Centrum voor Mantelzorg geeft tips om de dag goed door te komen,
iets wat tijdens de een lockdown, zelfisolatie of het ontbreken van dagbesteding
vanwege het corona virus voor veel mensen, en mantelzorgers in het bijzonder erg lastig kan zijn.
Voor hulp en ondersteuning bel gerust met Surplus Oosterhout op 0162-748600

 

 

Hulp van de huisarts bij extra klachten door corona

Huisarts Alex Bastick, vertelt wat de huisarts voor je kan doen,
als je als mantelzorger extra klachten of moeilijk heden hebt gekregen,
bijvoorbeeld door het wegvallen van veel reguliere zorg in corona tijd.
Bent u mantelzorger? Neem gerust contact op met uw huisarts!

 

 


Wat informele zorg van Surplus tijdens de Corona tijd voor je kan doen.
Leonie Willemse, consulent bij Surplus centrum voor Mantelzorg vertelt in deze video wat Surplus voor je kan betekenen,
ook tijdens de corona crisis. Veel voorzieningen zoals activiteitencentrum, ontmoetingsplekken en dagbesteding
zijn nu nog dicht. Surplus denkt graag met je mee wat er wel kan, en kan ook vrijwilligers (buddy’s) inzetten
als je ondersteuning of praktische hulp nodig hebt.

 

Testen:

Wilt u zich als mantelzorger laten testen, of wilt u een test voor een naaste?

De GGD West-Brabant voert de tests in de regio uit.
Voor het maken van een afspraak 0800-1202 of https://coronatest.nl/

 

Antwoord op veelgestelde vragen:

Meer informatie? Kijk op:

https://www.ggdwestbrabant.nl/coronavirus/coronatest